مجموعه 3 جلدی دفتر مشق برای اولین بار در مهر ماه 1395 برای دانش آموزان مقطع اول ابتدایی تهیه و چاپ گردیده است. این مجموعه به بهترین نحو به معلم و دانش آموز یاری می رساند و به جرات می توان گفت که یار معلم و یاور دانش آموزان است. جناب اقای محمود مهدوی فر مولف مجموعه پس از یک دهه تحقیق و بررسی بر روی آثار مشابه از نظر کمی، کیفی، فرهنگی و ... به این تصمیم رسیدند که یک مجموعه کامل و مفید را تالیف نمایند تا ضعف های کمی، کیفی و فرهنگی سایر آثار موجود را پوشش دهند. نکته دیگری که در تالیف این اثر بسیار به آن توجه شده قیمت تمام شده آن می باشد که با سایر آثار مشابه قابل قیاس نیست و مناسب برای تمامی اقشار جامعه می باشد.

دیگر اهداف مجموعه:

- صرفه جویی در وقت معلم جهت نوشتن سرمشق های روزانه

- ارتقاء خط تحریری دانش آموز

- نظردهی آسان معلم با توجه به ستون ارزشیابی آموزگار

- نظرخواهی اولیاء و مربیان جهت اطلاع بیشتر خانواده و معلم از وضع دانش آموز

- اشتیاق بیشتر دانش آموز با توجه به طراحی ساده و زیبای کتابچه