قصه‌ گويي و داستان ‌‌خواني در كلا‌س: يكي از شيوه‌ هاي ترويج كتاب ‌خواني در ميان دانش‌ آموزان قصه‌ گويي و داستان‌ خواني آموزگار در كلا‌س است. آموزگار مي ‌تواند با اين روش لذت خواندن را در بچه‌ ها برانگيزاند. قصه‌ گويي در كلا‌س و در پي آن گفت‌ و گو درباره آن و پاسخ‌ به پرسش‌هاي كودكان در اين باره، به كودكان مي‌ فهماند مطالعه مي‌ تواند كاري لذت‌ بخش باشد. براي قصه‌ گويي بهتر است آموزگار با توجه به مخاطبان، داستان مناسبي را برگزيند. نخست آن را بخواند و رويدادهاي عمده آن را به خاطر بسپارد، سپس در كلا‌س روبه‌روي دانش ‌‌آموزان بايستد و آن را به شيوه ‌اي پويا بازگو كند. اگر كتابخانه آموزشگاه كتابدار كارآزموده‌ اي دارد، آموزگار مي ‌تواند با همفكري او به گزينش كتاب و شيوه بازگويي قصه بپردازد. قصه ‌گويي يادگار ارتباط

راهكار اول: ايجاد انگيزه از مهمترين اصول به شمار مي ره چرا كه، براي كاشت دانه بايد ابتدا زمين رو آماده کرد. براي پذيرفتن مطالب جديد هم بايد زمينه و انگيزه هايي را در فراگيران ايجاد نمود كه مي تواند اين كار به شكل هاي مختلفي صورت پذيرد مانند: آوردن يك وسيله به كلاس، استفاده از عكس و پوستر، طرح يك سؤال و ... راهكار اول: ايجاد انگيزه

هر معلمي با بالا رفتن تجربه اش پي خواهد برد که بايد به برخي کارهاي ضروري در کلاس درس توجه نمايد ، بعضي اعمال را نبايد انجام دهد، و خود را در کلاس براي دقايقي به جاي شاگردان فرض نمايد. تجربه نشان داده معلماني که در کلاس درس فعاليت و تحرک بيشتري داشته ، به شغل خود علاقه و عشق مي ورزند ، هدف هاي متنوعي دارند ، درگيري ها و جنگ اعصاب کمتري داشته باشند ، دير تر از ديگران فرسوده و شکسته خواهند شد و هميشه به عنوان فردي شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد ديگران شناخته شده اند . در زير به صورت خلاصه ، کارهايي که معمولا" در کلاس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، علاقمندي به درس و معلم و نشاط آنان ميشود و برگفته از تجارب شخصي است ، ذکر مي گردد . موارد زير در دوره ابتدايي تا دبيرستان اعمال شده است و تاثيرات شگرفي بر دانش آموزان داشته است :