راهكار اول: ايجاد انگيزه

از مهمترين اصول به شمار مي ره چرا كه، براي كاشت دانه بايد ابتدا زمين رو آماده کرد. براي پذيرفتن مطالب جديد هم بايد زمينه و انگيزه هايي را در فراگيران ايجاد نمود كه مي تواند اين كار به شكل هاي مختلفي صورت پذيرد مانند: آوردن يك وسيله به كلاس، استفاده از عكس و پوستر، طرح يك سؤال و ...

راهكار دوم: تهيه دفتر خلاقيت

نحوهى تهيه اين دفتر به اين صورت هستش كه در جلسه ديدار با اوليا، از اولياي دانش آموزان مي خواهيم كه يك دفتر 80 برگ براي دفتر خلاقيت انتخاب كنند و اون رو به صورت زير آماده كنند:هر نشانه اي كه تدريس مي شه، از كاغذ رنگي برش مي زنند و به دفتر خلاقيت مي چسبونند. يك صفحه بعد تكه هايي از روزنامه ها رو مي برند، براي اينكه دانش آموز راحت تر بخونه،بهتره كه بريده روزنامه از قسمت تيتر روزنامه باشه. در ادامه بايد دانش آموز دور نشانه اي كه تدريس شده يك خط بسته بكشه.

راهكار سوم: تهيه كاردستي

مي تونيم براي برخي از حروف بگيم تا دانش آموزان كاردستي درست كنند. مثلا براي تدريس درس "س،س" يك "سبد" با مقوا و چيزهاي ديگه درست كنند. اين كار علاوه بر ايجاد انگيزه در تدريس درس جديد، به بهبود حيطهى مهارتي دانش آموزان نيز كمك مي كنه. البته توصيه مي كنم كه براي همه حروف از اين روش استفاده نكنيد، چون ممكنه بعضي از والدين شاكي بشن!