هر معلمي با بالا رفتن تجربه اش پي خواهد برد که بايد به برخي کارهاي ضروري در کلاس درس توجه نمايد ، بعضي اعمال را نبايد انجام دهد، و خود را در کلاس براي دقايقي به جاي شاگردان فرض نمايد .

تجربه نشان داده معلماني که در کلاس درس فعاليت و تحرک بيشتري داشته ، به شغل خود علاقه و عشق مي ورزند ، هدف هاي متنوعي دارند ، درگيري ها و جنگ اعصاب کمتري داشته باشند ، دير تر از ديگران فرسوده و شکسته خواهند شد و هميشه به عنوان فردي شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد ديگران شناخته شده اند . در زير به صورت خلاصه ، کارهايي که معمولا" در کلاس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، علاقمندي به درس و معلم و نشاط آنان ميشود و برگفته از تجارب شخصي است ، ذکر مي گردد .

موارد زير در دوره ابتدايي تا دبيرستان اعمال شده است و تاثيرات شگرفي بر دانش آموزان داشته است :

1- به محض مشاهده علايم خستگي در دانش آموزان و حواس پرتي آنان ، جريان تدريس يا پرسش را قطع کرده و به آنها اجازه داده شود که از جاي خود بلند شده ، کشش عضلاني داشته ، نفسي بکشند و دقايقي کوتاه آزاد باشند ( در اين حال تحمل برخي مزه پراني ها به هم در جلسات اول ، ضروري است و سپس عادت خواهند کرد ) ، اگر بدون توجه به خستگي دانش آموزان به تدريس يا پرسش ادامه دهيم ، در واقع کاري بيهوده و بي ثمر را دنبال خواهيم کرد .

2- هيچگاه بدون اطلاع قبلي ، پرسش کلاسي يا امتحان کتبي برگزار نکنيم و حتي در جلسه قبل ، صفحات و نوع پرسش و حتي افرادي که از آنان پرسش شفاهي انجام مي شود تلويحا" مشخص شوند و اين صرفا" براي رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخي معلمان براي حالت " هميشه آماده باش بودن کلاس " توجهي به اين نکته ندارند که امتحان يا پرسش بدون اطلاع قبلي ، از نظر دانش آموزان نوعي مچ گيري محسوب مي شود . در رابطه با دانش آموزاني که از آنان پرسش به عمل مي آيد بايد گفت معمولا" به سه دسته تقسيم مي شوند و هر کسي تکليف خود را خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گويي داوطلبانه هم مدنظر قرار مي گيرد و بدين ترتيب دانش آموزان تمايل بيشتري هم براي جواب دادن دارند و درگيري ها خيلي کمتر مي شود .

3- حتما" قبل از تدريس درس جديد ، خلاصه مطلب قبلي براي دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم ربط داد .

4- اگر وقت اضافه اي در کلاس موجود بود ، نبايد گذاشت دانش آموزان از سرو کول هم بالا بروند بلکه به نحوي بايد آنها را تحت آموزش قرار داد به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در مورد مسايل اجتماعي محل سکونت، يا وضع مدرسه و غيره ، دانش آموزان اظهار نطر در جمع را خيلي دوست دارند .

5- طوري برنامه ريزي شده که هر جلسه با توجه به دوره تحصيلي و پايه ، حدود 3 تا 5 دقيقه يک رفتار نيکو اجتماعي فردي ، و يک روايت يا حئيث مرتبط با دانش آموزان در پايان کلاس ذکر مي شود . دانش آموزان آن را ياداشت مي کنند اين موارد حتي در کلاس رياضي و تاريخ و غيره هم امکان پذير است و اگر حالت اظهار نظر پيدا کند ، از آن به عنوان روش تدريس " قضاوت به شيوه حقوقي" هم استفاده مي شود .

6- با بهره گيري از روش ايفاي نقش ( براي هر درسي امکان دارد) توسط دانش اموزان ، منظور خود و موضوع را سريعتر و بهتر به دانش آموزان منتقل کنيد ، بهتر است جلسه قبل ، قرار ايفاي نقش ، موضوعات و شرکت کنندگان مشخص شوند .

7- به صلاحديد معلم مي توان هر جلسه يکي از دانش آموزان را به ترتيب انتخاب کرد تا مطالبي در راستاي درس را به دانش آموزان ارائه دهد ( اين کار بين دانش آموزان به نام کنفرانس مشهور است) . اگر معلم بتواند اهداف اين کار را کاملا" تشريح و زمينه هاي آن را فراهم نمايد ، شاگردان هم بدان علاقمند خواهند شد ، در صورتي که همه کلاس در برنامه شرکت کنند ، موانعي مانند تمسخر ديگران ،اضراب صحبت در روبروي همکلاسي ها و غيره به تدريج کمتر خواهد شد .

8- استفاده از ارزانترين و کاراترين تشويق ها يعني تشويق لفظي ( با دليل نه طبق عادت کلامي ) را در کلاس هرگز فراموش نکنيد . کلماتي مانند : آفرين ! احسنت ! خوبه ! باريک ا...! تشکر ! به جابود ! خوشحالم! و غيره اثري شگفت انگيز دارد .

9- استفاده از تشويق " کف زدن " توسط کل کلاس براي موفقيتهاي کوچک و بزرگ آنان ، يا به دنبال آمادگي کل دانش آموزان يا گروهي از آنان براي پاسخ گويي به درس ، اتمام درس ، کسب نمرات مطلوب ، اظهار نظرهاي مناسب و غيره ، حال و هواي کلاس را عوض خواهد کرد .

10-دو کار در کلاس نبايد توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسايي در آرامش و آمادگي دانش آموزان دارد و آن ذکر صلوات در برخي مواقع و يا تلاوت آياتي از قرآن مجيد با ترجمه توسط يکي از دانش آموزان است . و اين کار ارتباطي به دروس خاص ندارد اينکه نبايد فقط به کلاس ديني و پرورشي يا قرآن بسپاريم . حداقل هر چند جلسه يکبار شروع کلاس با تلاوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

11-بردن روزنامه به کلاس حتي ، دو سه هفته يکبار ،و اختصاص دقايقي از ذکر خلاصه مطالب آن که مرتبط با درس باشد، مفيد است .

12-براي پرسش پاي تخته الزامي نيست که دانش آموز سرپا و روبروي دانش آموزان بياستد ، مي توان براي آنها که خيلي اضطراب دارند ، يک صندلي روبروي ميز معلم گذاشت تا دانش آموزاني که مايل هستند روي آن نشسته و با حالت شبيه به مصاحبه به درس پاسخ گويند ( با اجراي اين روش ، کليه دانش آموزان ، خصوصا" شاگردان مضطرب ، تمايل نشان داده و نمرات مطلوبي کسب کرده اند )

13-هر دو ماه يکبار به صورت غير مستقيم نظر دانش آموزان خود را در مورد شيوه تدريس و کلاس داري و برنامه آن بسنجيد ، مطالبي را به شما خواهن گفت که قطعا" تعجب خواهيد کرد!(شنيدن يا خوانده انتقادات دانش آموزان جرات خاصي مي خواهد !) و شما بايد براي رفع نقايص روش خود اقداماتي بيانديشيد يا از رضايت آنان مطلع شويد.

14-سعي کنيد هر ساله با دانش آموزان خود تعدادي عکس دسته جمعي بياندازيد و يکي از دانش آموزان اسامي را پشت عکس يااگر ديجيتالي بود به صورت دستي براي شما بنويسد ، اين کار خيلي مورد علاقه دانش آموزان است و احساس صميميت خاصي با معلم مي کنند و برخي از آنها که براي کلاس درد سر ساز بوده اند با اين اعمال ، غييراتي خواهند داشت . امروزه دوربين هاي ديجيتالي و غيره کار را بسيار راحت و کم هزينه کرده اند .

15-حتي در دبيرستان به دانش آموزاني که درخواست بيرون رفتن از کلاس و ابخوري يا غيره را دارند ، توجه نماييد و در راهنمايي و ابتدايي به هيچ وجه مانع نشويد ، در غير اين صورت آن دسته دانش آموزان به اجبار در کلاس نشسته و حتي گاها" شاهد مشکلات ناخواسته اي خواهيد شد مثل : تهوع ، بيهوش شدن از ضعف يا احساس شرمندگي آنان ، برخي معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مديريت مطلوب خود و اداره کلاس مي دانند ! براي اين مورد بايد در شوراي معلمان هماهنگي لازم با دفتر صورت گيرد مانند کنترل براي عدم خروج از مدرسه و ...

16-با هماهنگي دفتر مدرسه و انجمن اوليا جوايز هر چند ساده مانند خودکار و غيره را تهيه و به بهانه هاي مختلف هر مدت يکبار به دانش آموزان اهدا کنيد در اين ميان دانش آموزاني که پيشرفتهايي داشته اند بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند تا حال مشاهده نشده که آنها جايزه را رد کنند و هيچ سالي هم نبوده که انجمن اوليا و مدير مدرسه از تهيه اين جوايز کوچک خوداري نمايند . حتي در دبيرستان هم اين موارد به کار گرفته و دانش آموزاني که داراي توانايي مالي بسيار بالايي هستند ، از اين کار معلم بسيار خوشحال مي شوند .

17-تهيه تراکت هايي براي کلاس توسط معلم در رابطه با درس يا موضوعات ديگر و نصب آن در کلاس ( در حضور دانش آموزان) توجه آنان را به شدت جلب مي کند ( قبلا با خودکار و مازيک نوشته مي شد ولي امروزه هر مدرسه اي چاپگر دارد ...)نبايد اين کار را فقط وظيفه مربي پرورشي دانست بلکه براي هر درسي امکان پذير است .

18-استفاده از روش مصاحبه 2 يا 4 نفري در رابطه با درس يا موضوعات اجتماعي توسط دانش آموزان و با هدايت معلم براي آنان بسيار جذاب است که مي توان دو ميز را در پاي تخته روبروي هم گذاشت و 4 نفر دو به دو براي مدت 5 تا 10 دقيقه با هم به بحث بپردازند . البته بايد جلسه قبل موضوع و افراد مشخص شوند و نظارت کامل معلم براي رسيدن به هدف مد نظر قرار گيرد .

19-هر معلمي در شرايط لازم ميتواند مهارت هاي زندگي را در کلاس به دانش آموزان آموزش دهد گاهي وقت ذکر يک خاطره کوتاه از حسادت ، ميتواند در تغيير نگرش دانش آموزان بسيار موثر باشد و درگيري هاي کلاسي و يا درگيري با دفتر را به طرز چشمگيري کاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند و نصايح خود را از دانش آموزان دريغ نمي کردند و عموما" نتايج مطلوبي داشت و شما هم حتما" خاطره اي از اين اعمال معلم در کلاس داريد .

20-رعايت زمانبندي دروس بسيار مهم است اگر در يک جلسه 3 درس داده شود و يا 3 جلسه پشت سر هم فقط پرسش پاي تخته بدون تدريس داشته باشيم ، اشکال ايجاد خواهد شد و منتظر خستگي خود و دانش آموزان و افزايش بي نظمي آنها و جنگ اعصاب براي خود باشيد .

21-هر چند وقت يکبار به دانش آموزان اجازه بدهيم خاطرات خوب و بد خود را از کلاس شما يا کلاس سنوات قبل براي کلاس تعريف کنند ، اين مورد علاوه بر اينکه يک بازخورد مفيد براي روش شماست ، مي تواند در جذابيت کلاس و رفع نگراني و حتي اضطراب دانش آموزان هم نقش داشته باشد .

22-اگر وقت اضافه اي موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترين اتفاقات هفته پيش در سطح شهر يا رسانه ها تبادل نظر کنيد تا ديد آنها به مسايل محيط و نحوه بيانشان را تقويت نماييد .

23-بردن کتابهاي مرتبط با درس ، اثر خوبي بر حلب توجه دانش آموزان دارد و اين اعمال را هرگز فراموش نکرده و شما را به عنوان معلمي دلسوز و علاقمند به حرفه خود معرفي خواهد کرد .

24- متاسفانه برخي معلمان ، "تدريس" را با در آوردن سئوال و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه مي گيرند ! اين کار علاوه بر اينکه باعث انهدام خلاقيت و کاوشگري دانش آموز مي شود بلکه معلم را خسته کرده و دانش آموز چيز تازه اي ياد نخواهد گرفت ! بايد گفت بعضي از والدين در اين کار معلم هم نقش دارند و وي را مجبور ميکنند که به خيال خود ، فرزندشان را براي امتحان آخر سال آماده کند ! اگر نوشتن نمونه سوال لازم است بهتر است اين کار را به دانش آموزان محول کنيم ، آنهم بعد از تدريس و با هدف مشخص براي صفحات محدود، و باز هم متاسفانه بايد گفت برخي والدين يا دانش آموزان از بعضي معلمان تعريف و تمجيد مي کنند که ؛ حتي يک سوال را از کتاب جا نمي گذارد ( والبته يک کلمه هم توضيح نداده !)

25-صحبتهاي بسيار مختصر با دانش آموزان در سالن و حياط يا حاي درب مدرسه ، نقش مهمي در آرام کردن آنها در کلاس خواهد داشت و آنها احساس صميميت بيشتري با معلم خواهند کرد.اين صحبتها مي تواند بسيار ساده و غير خصوصي باشد مانند : "معلوم بود که ديشب درست رو خب خوانده بودي !" يا " آمادگي تو براي کنفرانس امروز خيلي خوب بود " يا " ايا باز هم مي تواني 3 خط مطلب در مورد درس فلان بنويسي ؟" ... اين کار در هر سه دوره مهم است ولي در دبيرستان براي پيشگيري از اخلال و بي نظمي در کلاس و در دوره ابتدايي و راهنمايي باعث کاهش چشمگير اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنيده شده که" اين کار ها دانش آموزان را پر رو خواهد کرد !"

26-وضع نکردن مقررات دست و پاگير و خشک کلاسي با عث جلوگيري از خستگي معلم و دانش آموز در کلاس خواهد شد مهمتر اينکه آنها از معلم و کلاس دلزده نخواهند شد . بعضي معلمان حساسيت زيادي به جنب و جوش گريز ناپذير شاگردان در کلاس دارند و حتي تنبيه هايي را اعمال کرده و وقت گرانبهاي کلاس را به درگيري و تنبيه در مورد مقررات خود ، اختصاص مي دهند .( به عنوان مثال کسي به هيچ وجه نبايد برگردد و دانش آموز ديگر را نگاه کند ... يا نگاه کرده به پنجره کلاس ممنوع است !) 

27-هر چند وقت يکبار نسبت به استفاده از تلويزيون و کامپيوتر و پخش تراکهايي در رابطه با درس ، براي دانش آموزان جالب خواهد بود و در يادگيري خيلي موثر است .

28-متاسفانه جديت بيش از اندازه و افراطي و خشک بودن معلم در کلاس باعث عدم علاقه دانش آموزان به وي ، درس و مدرسه خواهد شد و خود را مجبور به " تحمل" معلم و کلاس خواهند دانست ، حتي اين جديت و سختگيري افراطي باعث شده تا برخي دانش آموزان از ادامه تحصيل در آن رشته جدا" واهمه داشته و مسير زندگي آنها عوض شود ، معلماني که خوش اخلاق بوده و تبسم بر لب داشته باشند در آموزش موفق ترند ، شما هم اين را تاييد مي کنيد اگر ؛ در حدي باشد که مورد سوء استفاده قرار نگيرد . (نبايد قاطعيت ، مديريت وتوانايي اداره مطلوب کلاس را با سختگيري افراطي معلم ، اشتباه گرفت )

29-تغيير محل کلاس حداقل ، ماهي يکبار موجب جلب توجه دانش آموز مي شود مانند تشکيل کلاس در کارگاه ، آزمايشگاه ، نمازخانه ، کتابخانه وغيره. 

30-يکي از راههاي علاقمند کردن شاگردان به کلاس و درس و معلم و همچنين رفع کدورتهاي احتمالي طرفين ،بردن دانش آموزان به گردش علمي کلاسي است حتي بازديد از نمايشگاههاي کتاب ، صنايع دستي ، جشنواره هاي دانش آموزي ، حضور در مزار شهدا براي دانش آموزان متوسطه ، هواشناسي و غيره با هماهنگي دفتر مدرسه و اداره متبوع ، فوايد زيادي دارد ...

منبع:حميد رضا ترکمندي http://moallem1.blogfa.com