من جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم.

شهريور

مهر 1399

آبان
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
رویدادهای مهر

1ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

2ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

3ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

4ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

5ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

6ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

7ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

8ام

رویدادهای مهر

9ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

10ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

11ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

12ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

13ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

14ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

15ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

16ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

17ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

18ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

19ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

20ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

21ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

22ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

23ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

24ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

25ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

26ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

27ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

28ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

29ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

30ام

بدون رویداد
رویداد پیش روی بعدی

المپیاد ورزش های جسمی حرکتی

برگزاری المپیاد ورزش های جسمی حرکتی بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول
8 مهر 1399
 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

0
تعداد دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم
0
تعداد دانش آموزان متوسطه دوره اول
0
تعداد دانش آموزان متوسطه دوره دوم
0
تعداد فارغ التحصیلان مجتمع سادات موسوی