Omega Programming

اصول نوشتن کدهای css

قواعد نحوی (syntax) در CSS

یک دستور در CSS شامل یک selector و یک بلاک اعلان می باشد:

 

 

 

 

 

Selector به یک عنصر HTML اشاره دارد که قصد تغییر style آن را داریم. بلاک اعلان شامل یک یا چند اعلان است که با (; ) از هم جدا می شوند. هر اعلان شامل نام خصیصه (property) و مقدار آن خصیصه (value) می باشد که توسط (:) از هم جدا می شوند. یک اعلان CSS همواره با (;) خاتمه می یابد و گروه اعلان ها بوسیله {} احاطه می گردد. در مثال زیر همه عناصر <P> ترازبندی وسط چین شده و رنگ متن آنها قرمز خواهد شد.

توضیحات در css

توضیحات برای تشریح کدها استفاده می شوند و ممکن است برای تغییرات بعدی کدها به شما کمک کنند. مرورگرها توضیحات را نادیده می گیرند. توضیحات با علامت  /* ...*/  مشخص می شوند. در مثال زیر توضیحات یک خطی و چند خطی را مشاهده می نمایید.

p {
    color: red;
    /* This is a single-line comment */
    text-align: center;
}

/* This is
a multi-line
comment */

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش CSS آموزش CSS اصول نوشتن کدهای css