Omega Programming

خصیصه font در css

ویژگی های مربوط به فونت، نوع و سایز فونت همچنین میزان توپر بودن و استایل یک متن را تعیین می کنند. تفاوت میان فونت Serif و Sans-serif را در زیر ملاحظه می نمایید.

 

 

 

 

 

 Font Family

بری تعیین نوع فونت یک متن به صورت زیر عمل می شود:

p {
    font-family: "Times New Roman";
}

بدین ترتیب متن موجود در پاراگراف ها با فونت نمایش داده می شود.

ویژگی font-family می تواند با چندین نوع فونت مقداردهی شود مانند مثال زیر:

p {
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

بدین ترتیب اگر مرورگر شما  اولین نوع فونت را پشتیبانی نکند از فونت های بعدی استفاده خواهد کرد.

Font Style

ویژگی font-style برای تعیین کج (italic) بودن متن استفاده می شود.

p.normal {
    font-style: normal;
}

p.italic {
    font-style: italic;
}

Font Size

ویژگی font-size برای تعیین اندازه متن می باشد. که می تواند بصورت پیکسل مقداردهی شود.

h1 {
    font-size: 40px;
}

h2 {
    font-size: 30px;
}

p {
    font-size: 14px;
}

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش CSS آموزش CSS خصیصه font در css