Omega Programming

تصاویر در html

 تصاویر به کمک تگ <img> تعریف می شوند. تگ <img> یک empty tag می باشد و تگ پایان ندارد. خصیصه src حاوی آدرس(url) تصویری است که می خواهید در صفحه وب نمایش دهید.

 

<img src="url" alt="some_text">
خصیصه alt
خصیصه alt برای معرفی متن جایگزین به جای یک تصویر استفاده می شود. محتوای خصیصه alt یک متن توصیفی است. اگر مرورگر نتواند تصویری را بارگیری نماید، متن موجود در خصیصه alt را  را بجای آن نشان خواهد داد.
 
سایز تصاویر
می توان از خصیصه style برای تعیین طول و عرض تصویر استفاده کرد مقادیر باید به پیکسل(px) بیان شوند.
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">
همچنین می توان از ویژگی های height و width استفاده کرد.
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">
البته توصیه می شود از خصیصه style استفاده کنید.
 
نمایش عکس از محلی دیگر
در صورتیکه آدرس عکس مورد نظر در پوشه ای غیر از محل ذخیره صفحه وب ما باشد، باید آدرس عکس را بطور کامل در خصیصه srs ذکر کنیم. در مثال زیر عکس مورد نظر در پوشه ای بنام images قرار دارد.
<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">
 
اگر بخواهیم عکسی که در وب سایت دیگری و روی سرور دیگری قرار دارد را نمایش دهیم باید آدرس را بطور کامل مطرح کنیم.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش HTML آموزش HTML تصاویر در html