Omega Programming

خصیصه ها در html

 برچسبها می توانند شامل خصیصه (attribute) باشند ، خصیصه ها می توانند اطلاعات اضافی در باره عناصر HTML در صفحه شما را فراهم کنند.
خصیصه ها  همیشه به تگ شروع عناصر HTML اضافه می شوند.

خصیصه ها همیشه در یک زوج نام/مقدار می آیند، مثل این: نام="مقدار"

مثلا با اضافه کردن خصیصه <bgcolor>شما می توانید به مرورگر بگویید که رنگ پس زمینه شما باید چه رنگی داشته باشد.دستور زیر رنگ پس زمینه صفحه را قرمز می کند.

<"body bgcolor="red>

 

تمام عناصر دارای خصیصه هایی هستند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.

از کدام حالت کتیشن استفاده کنیم، ' ' یا "  " ؟

مقدار خصیصه ها باید همیشه در کتیشن ها قرار گیرند ، از هر دو حالت کتیشن و  دوبل کتیشن می توان استفاده کرد ولی استفاده از دوبل کتیشن ها متداول تر است. در بعضی موقعیت های نادر مثل هنگامی که محتوای عناصر خود دارای کتیشن هستند  لازم است که از تک کتیشن استفاده کنیم: 'Name='john "shotgun" Nelson

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش ها آموزش HTML آموزش HTML خصیصه ها در html