اتحادیه بین المللی بیمارستانداری – (Joint Commission International) J.C.I

اتحادیه بین المللی بیمارستانداری JCI با ارائه آموزش، نشریات، خدمات مشاوره ای، و صدور مجوز ها و گواهینامه های بین المللی، برای بهبود ایمنی و کیفیت مراقبت های بهداشتی- درمانی در جامعه بین المللی کار می کند. JCI با تدوین مجموعه ای از استانداردها و دستورالعمل ها به ترویج مراقبت های دقیق به منظور ایجاد مراکز درمانی بیمار محور و ارائه راه حل برای دستیابی به حداکثرعملکرد و راندمان کاری در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی می پردازد.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>